ANIMACJA

Animacja to forma przekazu, która ma nieograniczone możliwości. Coś czego nie da się nakręcić kamerą, można wymodelować i dowolnie animować.

Wróć